NEWS
最新消息
2021-01-09
年菜 復熱 教學

        

八寶荷葉飯 復熱 教學 影片                               樹子 蒸 鱸魚   教學 影片                                   紹興醉蝦  教學影片

古早味麻油松阪豬油飯 復熱方式 相同

 

                  

佛跳牆 復熱 教學影片                        福圓 紫米 紅豆湯  復熱 教學影片                                干貝竹笙雞湯 復熱 教學 影片 (烏骨雞湯 相同)
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                           

           
紅燒 滷豬腳 復熱 教學影片                               三杯杏鮑菇 復熱 教學影片                              櫻桃鴨胸 & 西紅柿豬肋排 復熱 教學影片

 


 

年菜 復熱 說明

 

           


 

           


 

           

 

 

返回